អតីតសកម្មជន នៃអតីតគណបក្សប្រឆាំងនៅអាមេរិក ស្កាត់ជួបសម្តេចតេជោ ដើម្បីសុំការអភ័យទោស

ភ្នំពេញ៖ អតីតសកម្មជន នៃអតីតគណបគណបក្សប្រឆាំងនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា សហរដ្ឋអាមេរិក លោក យង់ ណុយ ហៅ ប្រេឌីយ៉ាំង បានធ្វើលិខិតគោរពជូនសម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន និង ក្រុមគ្រួសារ ដោយបានទទួលស្គាល់ កំហុសឆ្គង របស់ខ្លួនកន្លងមក និងបានសុំការអភ័យទោសពីសម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន និងក្រុមគ្រួសារដោយផ្ទាល់ នៅសហរដ្ឋអាមេរិក និងតាមរយៈលិខិតមួយច្បាប់ចុះថ្ងៃទី ៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២២នេះ។

ខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖