ក្រសួង​អប់រំ ប្រកាស​បន្ត​ពន្យារពេល​ចូល​រៀន​ឡើង​វិញ នៅ​ទូ​ទាំង​ប្រទេស

រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖ យោង​តាម​សេចក្ដីណែនាំ របស់​ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា ចេញ​នៅ​ល្ងាច​ថ្ងៃ​ទី​១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០២០​នេះ បាន​ប្រកាស​ការ​ពន្យារពេល នៃ​ការ​ចូល​រៀន​ឡើង​វិញ សម្រាប់​គ្រឹះស្ថានសិក្សា​គ្រប់​កម្រិត គ្រប់​ប្រភេទ ទាំង​សាធារណៈ និង​ឯកជន និង​គ្រឹះស្ថាន​បណ្ដុះបណ្ដាល​គ្រូ នៅ​ទូ​ទាំង​ប្រទេស រហូត​ដល់​ការ​ជូនដំណឹង​ជា​ថ្មី ។

ផ្អែក​តាម​របាយការណ៍​ស្ថានភាព​រាតត្បាត នៃ​ជំងឺ​កូ​វី​ដ​១៩ របស់​ក្រសួងសុខាភិបាល ដែល​តម្រូវ​ឲ្យ​បន្ត​អនុវត្ត​វិធានការ​បង្ការ និង​ទប់ស្កាត់ ការ​រីក​រាលដាល និង​តាម​ការ​ណែនាំ​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា សូម​ណែនាំ​ដល់​គ្រឹះស្ថានសិក្សា​គ្រប់​កម្រិត គ្រប់​ប្រភេទ ទាំង​សាធារណៈ និង​ឯកជន នៅ​ទូ​ទាំង​ប្រទេស ដូច​តទៅ