ក្ដៅៗ! អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន លោក Shinzo Abe ត្រូវបានទទួលមរណៈភាព ក្រោយរងការបាញ់ប្រហារនៅទីក្រុងណារ៉ា

សារព័ត៌មាន NHK៖ អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន លោក Shinzo Abe ត្រូវបានបញ្ជាក់ថា ស្លាប់ហើយ។ គាត់ត្រូវបានរងការបាញ់ប្រហារក្នុងអំឡុងពេលសុន្ទរកថា នៅថ្ងៃសុក្រនៅទីក្រុង ណារ៉ា ជិតទីក្រុងក្យូតូ។