សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ផ្ញើសារលិខិត ជូនវេទិកានិពន្ធនាយកសារព័ត៌មានកម្ពុជា លើកទី១៩

ភ្នំពេញ៖ សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានផ្ញើសារលិខិត ជូនវេទិកានិពន្ធនាយកសារព័ត៌មានកម្ពុជាលើកទី១៩ ថ្ងៃទី១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ ។