សូមចូលរួមសោកស្ដាយនៃការបាត់បងជីវិត និងចូលរួមរំលែកទុក្ខចំពោះ តារាសម្តែងជើងចាស់ថៃ Aoy Kanjana ស្លាប់ ដោយសារតែ…

សូមចូលរួមសោកស្ដាយនៃការបាត់បងជីវិត និងចូលរួមរំលែកទុក្ខចំពោះ តារាសម្តែងជើងចាស់ថៃ Aoy Kanjana ស្លាប់ ដោយសារតែ…

ពិតជាសោកស្តាយខ្លាំងណាស់ចំពោះការបាត់បង់អាយុជីវិតរបស់តារាសម្ដែងស្រីជើងចាស់ប្រចាំប្រទេសថៃរូបនេះខ្លាំងណាស់ ព្រោះគាត់ពិតជាមានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការសម្ដែងរឿងភាគថៃ ក្នុងសាច់រឿងនីមួយៗធ្វើឲ្យទស្សនិកជនជាច្រើនតែងតែនិយមតាមដានគាំទ្ររាល់សាច់រឿងនៃការសម្ដែងរបស់តារាស្រីរូបនេះ

នាល្ងាចថ្ងៃទី ២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២០ នេះ មានការភ្ញាក់ផ្អើល និង រន្ធត់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំង បន្ទាប់ពីដំណឹងមរណភាពរបស់តារាសម្តែងស្រីជើងចាស់ប្រចាំប្រទេសថៃ ឈ្មោះ Kanjana Jindawat ឬ Aoy Kanjana បានស្លាប់ បាត់ បងជីវិតដោយសារជំងឺគាំងបេះដូង ក្នុងអាយុ ៦១ ឆ្នាំ នាវេលាម៉ោង ៤ និង ៤៧ នាទី ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
មរណភាពរបស់តារាសម្តែងជើងចាស់ថៃរូបនេះ បានធ្វើឱ្យអ្នកសិល្បះក្នុងប្រទេសថៃជាច្រើន មានការនឹកស្តាយស្រណោះ អាឡោះអាល័យយ៉ាងខ្លាំង ។ ពេលនេះដែរសពតារាសម្តែងជើងចាស់ថៃខាងលើត្រូវបានតម្កល់នៅវត្ត ដើម្បីធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណី .​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អត្ថបទ ឌីណែល