តារាកំប្លែងនិងជាតួសម្តែងដ៏ល្បី ប្រចាំទីក្រុង Hongkong ដែលតែងតែដើរតួជាមួយលោកទិនហ្វី ដែលយើងស្គាល់គាត់តាមរយៈឈ្មោះថា លោកពូ តាត (ឈ្មោះពិត: Ng Man-tat) បានទទួលមរណះភាពកាលពីប៉ុន្មាននាទីមុននេះ

តារាកំប្លែងនិងជាតួសម្តែងដ៏ល្បី ប្រចាំទីក្រុង Hongkong ដែលតែងតែដើរតួជាមួយលោកទិនហ្វី ដែលយើងស្គាល់គាត់តាមរយៈឈ្មោះថា លោកពូ តាត (ឈ្មោះពិត: Ng Man-tat) បានទទួលមរណះភាពកាលពីប៉ុន្មាននាទីមុននេះ ត្រូវនឹងថ្ងៃ ទី២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ ដោយសារជំងឺប្រចាំកាយ ក្នុង វ័យ 68 ឆ្នាំ

សូមអោយវិញ្ញាណក្ខ័ន្ធលោកបានទៅកាន់សុគតិភព