ក្រសួងប្រកាស រកឃើញ អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ថ្មី ចំនួន៣៩៣នាក់ ទៀត និងជាសះស្បើយ ៦១២នាក់ ស្លាប់៣នាក់

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី១៩​ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីករណីរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ថ្មី ចំនួន៣៩៣នាក់ទៀត ខណៈមានអ្នកជាសះស្បើយ ៦១២នាក់ និងស្លាប់៣នាក់

គួសបញ្ជាក់ថា​គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ សរុបចំនួន ២៣ ២៨២ នាក់ ក្នុងនោះបានព្យាបាលជាសះស្បើយសរុបចំនួន ១៤ ៩៥៥ នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់១៥៩នាក់៕