យោងទៅតាមរបាយការណ៍ ដែលចេញដោយក្រសួងសុខាភិបាល ករណីឆ្លងភព ១៩ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

យោងទៅតាមរបាយការណ៍ ដែលចេញដោយក្រសួងសុខាភិបាល ករណីឆ្លងភព ១៩ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

នៅថ្ងៃទី ២២ ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០២១ ម្សិលមិញនេះករណីឆ្លងចំនួន :
-ករណីឆ្លងថ្មី ៥៨៧ នាក់
-ជាសះស្បើយ ៥៤៨ នាក់
-ស្លាប់ ១៦ នាក់
-នាំចូលក្រៅប្រទេស ៥៤ នាក់
* * សរុបរបាយការណ៍ទូទាំងប្រទេស
-ករណីឆ្លង ៤៤៧១១ នាក់
-ជាសះស្បើយ ៣៩៣១៤ នាក់
-ករណីស្លាប់ ៤៧៥ នាក់
-នាំចូលក្រៅប្រទេស ១៨៥៣ នាក់។

ជំងឺកូវីតគឺជាជម្ងឺមួយដ៏កាចសាហាវ ដែលជាឃាតករកំបាំងមុខ ប្រសិនបើប្រហេសតែមួយភ្លែត អាចធ្វើឱ្យបាត់បង់ជីវិត ។ ដូច្នេះហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ អនុវត្តតាមគោលការណ៍រាជរដ្ឋាភិបាល ក៏ដូចជារបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ត្រូវមានគម្លាតពីគ្នា មួយម៉ែត្រកន្លះ
បីកុំ បីការពារ ។

អត្ថបទ: ណៃ ភីរិន