លោកអភិបាលខេត្តកណ្ដាល ឯកឧត្តម គង់ សោភ័ណ្ឌ បាបអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើង

លោកអភិបាលខេត្តកណ្ដាល ឯកឧត្តម គង់ សោភ័ណ្ឌ បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើង ដែលមិនទាន់បានអញ្ជើញទៅចាក់វ៉ាក់សំាងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ ដូសទី១ ក្នុងមូលដ្ឋានខេត្តកណ្តាល សូមមេត្តាអញ្ជើញទៅទទួលវ៉ាក់សាំង រៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការចាប់ពីម៉ោង ៨ៈ០០នាទីព្រឹក ដល់ម៉ោង ១៧ៈ០០នាទីរសៀល ត្រឹមថ្ងៃទី២៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ នៅតាមទីតាំងដែលបានកំណត់ជូន៕